श्री हनुमान चालीसा। Hanuman Chalisa – Lyrics

Hanuman Chalisa

दोहा : श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि।बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि।।बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं …

Read more